Постанова КМУ «Про затвердження Порядку приватизації військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих приміщень, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» від 10.10. 2014 № 424

Постанови КМ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 вересня 2014 р. № 424
Київ

Про затвердження Порядку приватизації військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих приміщень, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Відповідно до частини третьої статті 15 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок приватизації військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих приміщень, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що додається.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 424

ПОРЯДОК
приватизації військовослужбовцями військових формувань та правоохоронних органів України жилих приміщень, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів України, які проходили службу на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і продовжують проходження військової служби в інших регіонах України або звільнені у 2014 році з військової служби відповідно до частини першої статті 14 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” (далі – військовослужбовці), та членами їх сімей права на приватизацію жилих приміщень для постійного проживання, відомчих жилих приміщень, службових жилих приміщень та жилих приміщень у гуртожитках, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (далі – жилі приміщення), які були отримані військовослужбовцями та членами їх сімей в установленому порядку і в яких вони проживали станом на 1 січня 2014 року.

2. Для приватизації жилих приміщень військовослужбовці або члени їх сімей подають за місцем проходження служби військовослужбовців або за місцем їх звільнення до квартирно-експлуатаційного органу Міноборони чи відповідного правоохоронного органу заяву.

До заяви додаються копії:

паспорта військовослужбовця;

паспорта повнолітнього члена сім’ї;

свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

свідоцтва про народження дитини (для осіб, які мають дітей);

документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

3. Заява підписується військовослужбовцем та всіма повнолітніми членами його сім’ї, які постійно проживали в жилому приміщенні, з обов’язковим визначенням уповноваженого власника жилого приміщення.

4. На підставі заяв та доданих до них копій документів квартирно-експлуатаційні органи Міноборони чи відповідні правоохоронні органи формують списки осіб, що виявили бажання приватизувати жилі приміщення (далі – списки).

У списках зазначаються прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця і членів його сім’ї, їх родинні відносини, дати народження, характеристика жилого приміщення (місцезнаходження, кількість кімнат, житлова/загальна площа).

5. Затверджені керівником квартирно-експлуатаційного органу Міноборони чи відповідного правоохоронного органу списки разом з документами, на підставі яких їх складено, не пізніш як через 15 днів з дня надходження заяви передаються до органів приватизації за місцем проходження служби військовослужбовцем або місцем його звільнення.

6. Передача жилих приміщень здійснюється в спільну сумісну або часткову власність за письмовою згодою всіх членів сім’ї військовослужбовця, які постійно проживали в жилому приміщенні, з обов’язковим визначенням уповноваженого власника жилого приміщення та у місячний строк оформляється свідоцтвом про право власності на жиле приміщення, яке реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.

7. Оформлення документів на право власності на жилі приміщення проводиться органами приватизації, що здійснюють приватизацію державного житлового фонду за місцем проходження служби військовослужбовця або за місцем його звільнення в межах їх повноважень.

8. Органи приватизації не мають права відмовити військовослужбовцям або членам їх сімей у приватизації жилого приміщення, крім випадків, передбачених законом.

9. Державна реєстрація права власності на жилі приміщення здійснюється органами державної реєстрації прав відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 96, ст. 3549).

Схожі новини:

Коментарі