Постанова КМУ «Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї» від 17.09.2014 № 450

Постанови КМ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 вересня 2014 р. № 450
Київ

Деякі питання надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї

Відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, що додається.

2. Міністерству фінансів під час доопрацювання проекту Закону про Державний бюджет України на 2015 рік передбачити фінансування надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї та продовжують здобувати певний освітньо-кваліфікаційний рівень на території інших регіонів України.

3. Центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади, забезпечити у 2014/2015 навчальному році навчання за державним замовленням громадян України, зазначених у пункті 2 цієї постанови, у межах доведених обсягів державного замовлення та фінансування.

Прем’єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 450

ПОРЯДОК
надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї

1. Цей Порядок визначає механізм надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї та за результатами конкурсного відбору вступників у державні і комунальні вищі навчальні заклади не потрапили до переліку осіб, які рекомендовані вищим навчальним закладом до зарахування на місця державного замовлення (далі – вступники).

2. Зарахування на навчання до вищих навчальних закладів вступників – випускників 2014 року здійснюється на підставі документів про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатків до них з поданням протягом шести місяців довідки, передбаченої статтею 6Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

3. У разі наявності вступників центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить навчальний заклад (далі – державний замовник), за зверненням керівника вищого навчального закладу (далі – виконавець державного замовлення) надає (розміщує) додаткові місця державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів (далі – державне замовлення) з урахуванням напряму підготовки (спеціальності), обраного вступником.

4. Виконавець державного замовлення подає державному замовникові інформацію про чисельність вступників з пропозицією щодо внесення змін до обсягів державного замовлення.

5. Державний замовник у триденний строк після надходження поданої згідно з пунктом 4 цього Порядку пропозиції здійснює відповідний перерозподіл обсягу державного замовлення між виконавцями державного замовлення.

6. Зміни до обсягів державного замовлення вносяться Мінекономрозвитку в установленому порядку.

Схожі новини:

Коментарі