Закони України


  Верховна Рада України постановляє: І. Частину дванадцяту статті 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892, № 27, ст. 905, № 39, ст. 2011) викласти у такій редакції: “12. Громадяни України, які проживають на тимчасово…

Читати більше

Верховна Рада України постановляє: I. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) такі зміни: 1. Доповнити статтею 257-1 такого змісту: “Стаття 257-1. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України 1. Заява про встановлення факту народження особи на…

Читати більше

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Стаття 1. Поняття внутрішньо переміщеної особи 1. Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно…

Читати більше

ЗАКОН УКРАЇНИ Про створення вільної економічної зони “Крим” та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1706-VII від 20.10.2014} (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 43, ст.2030) Цей Закон є спеціальним законом, що визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України згідно із…

Читати більше

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1237-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.905 № 1635-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2011 № 1636-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, №…

Читати більше